Ortopedisk medicin

Joakim Röstlund

Är specialist i allmänmedicin sedan 2013. Tjänstgör som Allmänläkare på Carlanderska Vårdcentral i Göteborg.

Innehar Basic Exam inom Ortopedisk Medicin ad modum Cyriax sedan april 2017.


Länkar