Tord Röstlund

Tord Röstlund är Specialist i Ortopedi med mångårig erfarenhet. Senast avslutat en karriär som Verksamhetschef på ortopedkliniken på Sjukhuset i Varberg. Är idag konsulterande ortoped på Capio Movement i Halmstad samt Ortopedkliniken i Kungsbacka. Tord har en bred kunskap inom det ortopediska fältet, med huvudsaklig inriktning mot proteskirurgi i nedre extremiteter.


Länkar
  • CV på linkedin: CV